baždarska mjera


baždarska mjera
• gauge

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.